Обучение за работа с деца с майчин език, различен от българския

Вяра Михайлова (EducArt) проведе на 11.10. обучение „Работа с деца билингви“ за участници в програмата на „Заедно в час“. Обучението беше насочено към конкретните нужди на учителите, работещи с деца…