„Камишибай – японски театър в картинки с българска зимна приказка“, 20 януари 2019, София

Който добро прави – добро получава. Това е темата на нашето представление Камишибай – японски театър в картинки. В това представление децата са не само зрители, но и активни разказвачи…

Камишибай – японски театър в картинки с българска зимна приказка

На 16 декември 2018 г. за първи път представихме за българските деца „Камишибай – японски театър в картинки с българска зимна приказка“. Представлението се състоя в Арт Център НЕО ГЕЯ,…

„Зимна приказка“ в Хайделберг на 12 декември 2018

В българското училище „Българче“ в Хайделберг (Германия) бе представена „Зимна приказка“, разработена от EducArt под формата на Камишибай театър в картинки, с илюстрации на Еслица Попова. Преподавателката Ани Керезова не…