Категория: <span>СЪБИТИЯ</span>

Разбираш ли езика на училището? Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския

20 000 ученици са отпаднали от училище през учебната 2016/2017 година в България. Сред най-застрашените от отпадане са деца от ромски произход. В 55 % от ромските семейства се говори…

EducArt завърши проект “3 У-та: взаимодействие на учители, ученици и учебни материали”

В края на месец юли EducArt успешно завърши осъществения в партньорство с фондация “Заедно в час” проект “3 У-та: взаимодействие на учители, ученици и учебни материали”. В рамките на този…

Камишибай-проект в детската градина “Весела къщурка Монтесори”

На 1.08.2019 г. заедно с приятелите ни от детска градина “Весела къщурка Монтесори” (София) отпразнувахме края на учебната година с представление Камишибай по книгата на Лео Лиони “Дървото на буквите”…