„Свободна Европа“ за обучение на деца с майчин език, различен от българския, и за работа на EducArt.

Вяра Михайлова разговаря с Елица Симеонова от  „Свободна Европа“ относно планирания проект на EducArt и Заедно в час за разработване на специализирани учебни материали по български език като втори за…

Обучение за работа с деца с майчин език, различен от българския

Вяра Михайлова (EducArt) проведе на 11.10. обучение „Работа с деца билингви“ за участници в програмата на „Заедно в час“. Обучението беше насочено към конкретните нужди на учителите, работещи с деца…

Разбираш ли училището? Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския

20 000 ученици са отпаднали от училище през учебната 2016/2017 година в България. Сред най-застрашените от отпадане са деца от ромски произход. В 55 % от ромските семейства се говори…