Категория: <span>СЪБИТИЯ</span>

След успешна кампания за набиране на средства, екипът на EducArt започна работа по проекта „Разбираш ли езика на училището?“

В средата на 2019 година заедно с нашия партньор „Заедно в час“ стартирахме дарителска кампания чрез платформата Global Giving за набиране на средства за проекта „Разбираш ли езика на училището?“…

„Свободна Европа“ за обучението на деца с майчин език, различен от българския, и за работата на EducArt в тази област

Вяра Михайлова разговаря с Елица Симеонова от  „Свободна Европа“ относно планирания проект на „EducArt“ и „Заедно в час“ за разработване на специализирани учебни материали по български език като втори за…

Обучение за работа с деца с майчин език, различен от българския

Вяра Михайлова (EducArt) проведе на 11.10. обучение „Работа с деца билингви“ за участници в програмата на „Заедно в час“. Обучението беше насочено към конкретните нужди на учителите, работещи с деца…