Категория: <span>ПРОЕКТИ</span>

3 У-та: взаимодействие на учители, ученици, учебни материали

От 1 февруари 2019 EducArt осъществява съвместно с фондация Заедно в час проект „3 У-та“. В рамките на този проект се провежда проучване на обучителните стратегии при работа с деца…