3 У-та: взаимодействие на учители, ученици, учебни материали

От 1 февруари 2019 EducArt осъществява съвместно с фондация Заедно в час проект „3 У-та“. В рамките на този проект се провежда проучване на обучителните стратегии при работа с деца…

Театър Камишибай за развитие на езикови и разказвателни умения

От ноември 2018 EducArt разработва проект „Театър Камишибай за развитие на езикови и разказвателни умения“. Камишибай е японски театър в картинки и признат от ЮНЕСКО за национално културно наследство. Преоткрит…