Категория: <span>ЕКИП НА ПРОЕКТА „РАЗБИРАШ ЛИ ЕЗИКА НА УЧИЛИЩЕТО?“</span>

Д-р Атанас Атанасов

Преподавател съм в Катедрата по български език, СУ „Св. Климент Охридски“. Основните ми научни интереси са в областта на синтаксиса, компютърната лингвистика и електронното обучение по български език. Поканата на…

Мила Милиева

Мила Милиева е завършила Софийския университет. Учила е Компютърна лингвистика с фокус върху прилагането на компютърни технологии при изучаването на чужди езици. По професия е методик по чуждоезиково обучение и…