3 У-та: взаимодействие на учители, ученици, учебни материали

3 У-та: взаимодействие на учители, ученици, учебни материали

Проект 3 У-та

От 1 февруари 2019 EducArt осъществява съвместно с фондация Заедно в час проект „3 У-та“. В рамките на този проект се провежда проучване на обучителните стратегии при работа с деца с майчин език, различен от българския (т. нар. деца билингви) с цел оптимизация на езиковата подкрепа на децата по време на учебните часове. Продължителността на проекта е шест месеца.

Информация за нашия партньор в този проект:
„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да получи достъп до качествено образование – независимо къде живее, в кое училище учи и какви са финансовите възможности на семейството му. Организацията открива, обучава и развива уменията на способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които имат желание да работят за подобряване на образованието в страната. Те стават учители за период от две години в български училища, в които учениците показват по-ниски резултати от средните за страната. След това участниците в програмата на „Заедно в час“ продължават професионалното си развитие в различни области – много от тях остават да преподават в училище, други работят по политики в сферата на образованието, трети създават собствени инициативи в социалното предприемачество. Целта на организацията е участниците в програмата й да са дългосрочно ангажирани с каузата качествено образование за всяко дете в България.

„Заедно в час“ е създадена по инициатива и с щедрата финансова подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа „Teach For All“, чийто подход успешно се прилага в 50 други държави на шест континента.