ФЛУКС3. изложба на еслица попова. 1-15 септември 2020. шипка 6. софия

ФЛУКС3. изложба на еслица попова. 1-15 септември 2020. шипка 6. софия

Флукс2

Еслица Попова – ФЛУКС3 – посветена на Матей Миткалото

https://bg.wikipedia.org/wiki/Матей_Преображенски

1-15 септември 2020, Изложбен център „Шипка“6, София

Изложбата Флукс3 е работа на застинала в Нисово мигрантка. Тя е резултат на ходенето ми в различни посоки по глобуса, минаването по мостове и пътища и сблъскването с огради. Портретите в изложбата са на хора срещнати по пътя, видеата са размисли и спомени = фундамента на пътуването. Някои работи произлизат от срещи в литературата, други – от моята реалност. Технически изложбата се състои от рисунки, обекти и видео.

Работата „Ограда“ е следствие на разходката ми с колело край змейоподобната инсталация за здраво пазене на южната граница на Европа. Широтата на хълмистия пейзаж балансира размаха на нашата глупост. Човешкото произведение Ограда е дълго, лъскаво и не е част от пейзажа. То е поредно доказателство за безпомощност. Тази ограда никого не спира, само къса кадифените бляскави крилца на случайно минаващи непредпазливи пеперуди.

Всички работи в изложбата са обединени от мисълта за отвън и отвътре, наше и чуждо. Задават въпроса ЗАЩО?

Еслица Попова

Май 2016 – Септември 2020, Южната Периферия на EU

Флукс1
Флукс3