Тръстът за социална алтернатива и ЕдюкАрт обединяват усилия за децата с майчин език, различен от българския

Тръстът за социална алтернатива и ЕдюкАрт обединяват усилия за децата с майчин език, различен от българския

Проект Разбираш ли училището?

Много сме радостни да споделим, че от август 2021 година Тръстът за социална алтернатива (ТСА) се присъединява като трети партньор към съвместния ни с фондация “Заедно в час” проект “Разбираш ли езика на училището?”. Целта на проекта е да се създадат специализирани и ефективни материали за обучение на ученици с майчин език, различен от българския. Тръстът за социална алтернатива ще подкрепи проекта с финансов грант, експертиза и при разпространението на ресурсите.

В рамките на проекта до този момент са разработени инструменти за езикова диагностика за ученици от 2. до 12. клас и букварът за деца с друг майчин език “Четем с Ася и Явор”. Всички материали са на свободен достъп и могат да бъдат заявени на prepodavame.bg. В сайта има и специална секция, в която се предлагат полезни материали за работа с многоезични деца.