EducArt

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Полезни източници за педагози, работещи с деца и възрастни с друг майчин език

Скъпи колеги, искаме да споделяме с Вас обучителни материали, теоретични изследвания, емпирични проучвания и всевъзможни добри практики за преподаване на български език за обучаеми с друг майчин език, които ние познаваме и сме сигурни, че могат да бъдат полезни в работата Ви.

Затова тази страница е замислена като динамична библиография: информацията ще се допълва, когато откриваме нови интересни източници. Ако Вие имате нещо, които искате да споделите с нас, моля пишете ни!

Български език с Драко и Мими за многоезични деца

Български език с Драко и Мими за многоезични деца представлява цялостна концепция за подпомагащо обучение по български език за деца с друг майчин език за три възрастови нива: за 5-годишни, 6-годишни и 7-годишни деца (1. клас). Материалите могат да бъдат използвани както последователно в рамките на три години (което е препоръчително, тъй като в концепцията е заложено надграждане на материала), така и поотделно. Всеки пакет материали Български език с Драко и Мими за многоезични деца съдържа система от дидактични езикови игри (над 250 за всяко ниво) с точно зададена последователност на подаване на материала. Всяка игра има ясен граматичен и лексикален фокус, съпроводена е с подробни методични указания за нейното провеждане и е комплектована с необходимия илюстративен, аудио- и аудио-визуален материал.

Езикова диагностика за деца с друг майчин език от 5 до 7 години

Тази диагностична процедура е предвидена за определяне нивото на владеене на български език при деца от 5 до 7 години с друг майчин език, но може да бъде прилагана и при по-големи деца в начално училище в началото и в края на учебната година. Визирани са области, определени като проблемни за деца с друг майчин език. Базовата диагностика обхваща: лексика, граматична категория род, темпорална ориентация и построяване на изречението; други отделни части на диагностиката проверяват: съгласуване на съществителни и прилагателни имена, употреба на предлози с пространствено значение и разказ по зрителна опора въз основа на кратък анимационен филм.

Основни принципи в преподаването на деца с друг майчин език

Това са основните принципи на езиковата подкрепа на учениците, полезни за педагози, работещи с деца с друг майчин език.