EducArt

ТЕМИ

От 2020 година ЕдюкАрт ще предлага обучения за работа с деца с майчин език, различен от български. Теми на обученията ще са:

Обучения за педагози в детски градини

  • За допълнително подпомагащо езиково обучение в подготвителни групи за деца с майчин език, различен от български (т. нар. деца билингви): Преподаване на граматика, развитие на речника и разказвателните умения.
  • За интегрирана езикова подкрепа по време на ежедневните дейности и планираните педагогически занимания в детската градина: Езикът е навсякъде около нас и всички ситуации могат да бъдат използвани за развиване на граматика и речник при децата.

Обучения за учители

  • За допълнително подпомагащо езиково обучение за деца с майчин език, различен от български (т.нар. деца билингви) в 1. и 2. клас: Преподаване на граматика, развитие на речника и разказвателните умения, четене и разбиране.
  • За интегрирана езикова подкрепа по време на учебните часове по различни дисциплини за различни възрастови нива: Стратегии за разширяване на речника, подкрепяща езикова корекция, упражняване на граматика и работа с текст.

Всички обучения могат да бъдат проведени във Вашето учебно заведение и да бъдат планирани да отговарят конкретно на индивидуалните нужди на екипа Ви. Предлагаме и консултации, подкрепящи работата ви с деца с майчин език, различен от български.

Ако имате интерес към обучение по тези теми, моля свържете се с нас.

За контакт:

email: info@educ-art.eu        tel.:  088 205 80 80