Театър Камишибай за развитие на езикови и разказвателни умения

Зимна приказка Камишибай

От ноември 2018 EducArt разработва проект „Театър Камишибай за развитие на езикови и разказвателни умения“. Камишибай е японски театър в картинки (kami = хартия, shibai = театър), известен от 12. век и признат от ЮНЕСКО за национално културно наследство. Преоткрит е преди няколко десетилетия в Европа и Америка, като в последните години се използва като метод за развитие на езиковите умения при деца. Особено подходящ е за ранно чуждоезиково обучение, както и за т. нар. деца билингви. Целта ни е този успешен метод да се прилага и в България. Затова ние разработваме материали – правим илюстрации и дидактизации на български, немски, английски и руски език – за приказки и истории, които да се разказват с Камишибай. В момента представяме нашите разработки в България и Германия. Планираме и обучения на педагози за работа с този метод, подходящ за детски градини, училища, занимални, събития в детски центрове и др.