„Свободна Европа“ за обучението на деца с майчин език, различен от българския, и за работата на EducArt в тази област

„Свободна Европа“ за обучението на деца с майчин език, различен от българския, и за работата на EducArt в тази област

Проект Разбираш ли училището?

Вяра Михайлова разговаря с Елица Симеонова от  „Свободна Европа“ относно планирания проект на „EducArt“ и „Заедно в час“ за разработване на специализирани учебни материали по български език като втори за начално училище. Към статията