„Свободна Европа“ за обучение на деца с майчин език, различен от българския, и за работа на EducArt.

„Свободна Европа“ за обучение на деца с майчин език, различен от българския, и за работа на EducArt.

Проект Разбираш ли училището?

Вяра Михайлова разговаря с Елица Симеонова от  „Свободна Европа“ относно планирания проект на EducArt и Заедно в час за разработване на специализирани учебни материали по български език като втори за начално училище. Към статията