Разбираш ли езика на училището?

Разбираш ли езика на училището?

Проект Разбираш ли училището?

Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския

Защо този проект?
20 000 ученици са отпаднали от училище през учебната 2016/2017 година в България. Сред най-застрашените от отпадане са деца от ромски произход. В 55 % от ромските семейства се говори език, различен от български, a за много от многоезичните деца, усвояването на българския език започва на 5-годишна възраст в детската градина. Предвид това положението на ромските деца при влизане в образователната система е изключително неравностойно и усвояването на български език трябва да бъде подкрепено. Владеенето на български език е задължително условие за успеха в училище и за социалната интеграция на децата. Към момента в България няма достатъчно материали за преподаване на български език като втори и за езикова подкрепа на многоезични деца в начален етап.

Какви са целите на проекта?
Целта ни е децата с друг майчин език да бъдат подпомогнати систематично в усвояване на български език от предучилищна възраст до края на началното училище. В България вече са налични специализирани материали за предучилищна възраст и първи клас “Български език с Драко и Мими за многоезични деца”, разработени по методика български език като втори. Част от екипа, работещ по този проект, обедини усилията си за разработването на материалите за следващите възрастови групи.

Нашият партньор в проекта:
“Заедно в час” е неправителствена организация, която работи за осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. „Заедно в час“ е създадена по инициатива и с щедрата финансова подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа „Teach For All“, чийто подход успешно се прилага в 50 други държави на шест континента.

В почти всички региони, в които “Заедно в час” работи, учат деца с майчин език, различен от българския. Затова участниците в програмата ясно идентифицират нуждата от систематична езикова подкрепа на учениците и необходимостта от допълнителна квалификация на учителите в тази насока.

Как ще работим?
Като първа стъпка ще бъде разработена специализирана езикова диагностика за деца с майчин език, различен от българския, в начална училищна възраст. След това ще създадем учебни материали за началните класове. Материалите ще са базирани на международни добри практики и съвременни научни разработки в областта на психолингвистиката, дидактиката и изследванията на езиковото развитие на децата с оглед усвояването на втори език.

Учебните материали ще бъдат апробирани в училища-партньори на “Заедно в час”. Ще работим в тясна връзка с учителите, които ще бъдат обучени за работа с материалите и ще дават обратна връзка за тяхната практическа приложимост, въз основа на която материалите ще бъдат подобрени. Включването на учителите в процеса на разработване на материалите е изключително важно за осигуряване на тяхната ефективност.

Вярваме, че със съвместни усилия ще създадем ефективни и мотивиращи учебни материали, събуждащи желание за учене и общуване на български език, което ще подсигури успешната социална интеграция на децата.

Как се финансира проектът?
Над 200 души се включиха в кампанията за набирането на средства в Global Giving и с тяхна помощ бяха събрани над 52 000 евро само за шест месеца. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепи проекта, като удвои всички дарения за тази кампания от частни дарители до 50 000 евро. Още веднъж благодарим на всичките дарители!

Открихме нова дарителска кампания
За успешното продължение на нашата инициатива “Разбираш ли езика на училището?” за създаване на учебни материали за допълнително обучение по български език като втори за началното училище, заедно с нашия партньор “Заедно в час” открихме нова дарителска кампания.

Можете да ни подкрепите, като направите дарение през специалната страницата тук
или през кампанията за дарения GlobalGiving, ако живеете в чужбина, или като споделите тази информация.

ЕКИП

Д-р Анастасия Новикова

д-р Анастасия
Новикова

Акулина Арикова

Акулина
Арикова

Вяра Михайлова

Вяра
Михайлова

Андреа Попйорданова

Андреа
Попйорданова

Еслица Попова художник

Еслица
Попова

Д-р Атанас Атанасов

д-р Атанас
Атанасов

Мила Милиева

Мила
Милиева