Разбираш ли езика на училището? Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския

Разбираш ли езика на училището? Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския

Проект „Разбираш ли училището?“

20 000 ученици са отпаднали от училище през учебната 2016/2017 година в България. Сред най-застрашените от отпадане са деца от ромски произход. В 55 % от ромските семейства се говори език, различен от български, a за много от многоезичните деца, усвояването на българския език започва на 5 годишна възраст в детската градина. Предвид това положението на ромските деца при влизане в образователната система, е изключително неравностойно и усвояването на български език трябва да бъде подкрепено. Владеенето на български език е задължително условие за успеха в училище и за социалната интеграция на децата. Към момента в България няма достатъчно материали за преподаване на български език като втори и за езикова подкрепа на многоезични деца в начален етап.

Заедно с нашия партньор “Заедно в час”, EducArt планира разработването на учебни материали по български език като втори за началното училище. В момента тече инциирана от „Заедно в час“ кампания за набиране на средства за осъществяване на проекта “Разбираш ли езика на училището?” Подкрепете проекта, като дарите в Global Giving!

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон (през своята ”Инициатива на Общността”) ще подкрепи нашите усилия за подобряване на образованието в България, като удвои всички дарения за тази кампания от частни дарители до 50 000 евро.

ЕКИП

Д-р Анастасия Новикова

д-р Анастасия
Новикова

Акулина Арикова

Акулина
Арикова

Вяра Михайлова

Вяра
Михайлова

Андреа Попйорданова

Андреа
Попйорданова

Еслица Попова художник

Еслица
Попова

Д-р Атанас Атанасов

д-р Атанас
Атанасов

Мила Милиева

Мила
Милиева