Мила Милиева

Мила Милиева

Мила Милиева

Мила Милиева е завършила Софийския университет. Учила е Компютърна лингвистика с фокус върху прилагането на компютърни технологии при изучаването на чужди езици. По професия е методик по чуждоезиково обучение и преподавател по български език като чужд. Работи с EducArt с огромен ентусиазъм, тъй като вярва, че изучаването на български език е изключително важно за децата билингви в България, за да израстват здрави и да имат равни възможности с децата, чийто майчин език е български. Освен това смята, че ученето на езици е естествен и приятен процес и педагозите са способни да захранят у децата любов към него. Любов, която да спомогне за цялостното им развитие, както в училище, така и след това.

ЕКИП

Д-р Анастасия Новикова

д-р Анастасия
Новикова

Акулина Арикова

Акулина
Арикова

Вяра Михайлова

Вяра
Михайлова

Андреа Попйорданова

Андреа
Попйорданова

Еслица Попова художник

Еслица
Попова

Д-р Атанас Атанасов

д-р Атанас
Атанасов

Мила Милиева

Мила
Милиева