Камишибай-проект в детската градина “Весела къщурка Монтесори”

Камишибай-проект в детската градина “Весела къщурка Монтесори”

Дървото на буквите

На 1.08.2019 г. заедно с приятелите ни от детска градина “Весела къщурка Монтесори” (София) отпразнувахме края на учебната година с представление Камишибай по книгата на Лео Лиони “Дървото на буквите” (Leo Lionni “The Alphabet Tree”). Този път децата взеха още по-активно участие в представлението. Заедно с учителите Пепа Канева-Василева и Зузи Михайлова те подготвиха илюстрациите за историята за силата на приятелството и любовта, която им беше представена от Вяра Михайлова. Искрящите очички на децата по време на представлението показаха колко вълнуващо е преживяването на театъра, когато те са не само активни зрители, но и са участвали в разработването на приказката.