Д-р Атанас Атанасов

Д-р Атанас Атанасов

Д-р Атанас Атанасов

Преподавател съм в Катедрата по български език, СУ „Св. Климент Охридски“. Основните ми научни интереси са в областта на синтаксиса, компютърната лингвистика и електронното обучение по български език. Поканата на колегите от „Заедно в час“ и „ЕдюкАрт“ да участвам в техния проект за мен беше предизвикателство, тъй като до момента не съм работил с деца, но я приех с въодушевление, защото, от една страна, съвпада с професионалните ми занимания в полето на преподаването на български език като чужд, но най-вече заради дълбокото ми убеждение, че образованието е единственият път към просперитета на обществото.

ЕКИП

Д-р Анастасия Новикова

д-р Анастасия
Новикова

Акулина Арикова

Акулина
Арикова

Вяра Михайлова

Вяра
Михайлова

Андреа Попйорданова

Андреа
Попйорданова

Еслица Попова художник

Еслица
Попова

Д-р Атанас Атанасов

д-р Атанас
Атанасов

Мила Милиева

Мила
Милиева