Вяра Михайлова за обучението на децата с различен майчин език при БНР – Радио София

Вяра Михайлова за обучението на децата с различен майчин език при БНР – Радио София

Обучение на деца

Едно и също съдържание винаги може да бъде представено по различен начин. Това убеждение е в центъра на философията на EducArt, които създават първата специализирана диагностика за деца с различен език от майчиния в България. Организацията разработва специализирани материали по български език като втори за деца с друг майчин език. Целта е да бъдат подкрепени тези деца индивидуално, според техните нужди, така че те да бъдат успешни в образователната система.

Специализираната диагностика ще помогне на специалистите да разберат какво точно могат децата по български език и какво ги затруднява. Така ще може да бъде определен конкретният учебен материал, който трябва да бъде заложен. Тя би могла да се приложи в началото и в края на учебната година и по този начин да бъде проследен напредъка на учениците, обясни пред Радио София Вяра Михайлова от EducArt

Тя оцени като успешна проведената дарителска кампания заедно с фондация “Заедно в час” за финансиране проекта “Разбираш ли училището”, благодарение на който е създадена езиковата диагностика. Кампанията е получила подкрепа и от Европейската банка за възстановяване и развитие. Сега е в хода и втора дарителска инициатива, която ще помогне да продължи работата по усъвършенстване на учебните материали.

В момента се организира провеждането на езикова диагностика с по-голям брой ученици, отново с подкрепата на “Заедно в час”, тъй като голям брой учители по техните програми работят с учители с друг майчин език.

За да бъдат подкрепени ефективно децата с друг майчин език в училище, трябва да се осъществи комбинация от допълнително обучение по български език извън редовните учебни часове, като бъде организирано и обучение за преподавателите, в което те имат възможност да усвоят различни техники как да подкрепят децата интегрирано в учебните часове, изтъкна Михайлова.

Още подробности за новата езикова диагностика ще намерите в интервюто на Гергана Пейкова с Вяра Михайлова.