МИСИЯ
МИСИЯ
Разбираш ли езика на училището?
Разбираш ли езика на училището?

Проект за разработка на учебни материали за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, различен от българския

Театър Камишибай за развитие на езикови и разказвателни умения